Empresa organitzadora d'esdeveniments - Agència d'hostesses, models, promocions i degustacions      
 
 

POLÍTICA DE PRIVACITAT


Política de Privacitat

En RENATA HOSTESSES (RENATA FERNANDEZ YMBERNON) ens preocupem per la privacitat i la transparència. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques amb el que respecta al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, RGPD), així com el que disposa la normativa vigent espanyola de protecció de dades de caràcter personal, a través d'aquesta Política de protecció de dades i Privacitat (en endavant, la Política), li proporcionem la següent informació:

➢ Dades del responsable del tractament
➢ Respecte de cada categoria d'interessats, les finalitats per a les quals tractem les seves dades, la legitimació d'aquest tractament, la procedència de les dades, entre d'altres.
➢ L'informem sobre els drets que qualsevol persona té en matèria de protecció de dades i sobre com pot exercir-los.

I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

• RENATA FERNANDEZ YMBERNON.
• 40876285H.
• CL. RIQUER 3, 3, B - 25007 - LLEIDA.
• 973236958.
• renata@renatahostesses.com.

II. ACTIVITATS DEL TRACTAMENT

1. Tractament de les dades de clients

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En RENATA FERNANDEZ YMBERNON tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

No es van a prendre decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s'escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

L'indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

• Execució d'un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats
• Interès legítim del responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

• Administració Tributària, amb la finalitat de Complir amb les obligacions legals
• Entitats financeres, amb la finalitat de Girar els rebuts corresponents

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en RENATA FERNANDEZ YMBERNON procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

• Dades identificatives.
• Adreces postals i electròniques.
• Informació comercial.  

2. Tractament de les dades de potencials clients i contactes web  

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En RENATA FERNANDEZ YMBERNON tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal d'Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, fins i tot per via electrònica.

No es van a prendre decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.  

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

L'indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

• Execució d'un contracte: Atendre la seva sol·licitud
• Consentiment de l'interessat: Envia comunicacions comercials, fins i tot per via electrònica

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països  

No estan previstes transferències de dades a tercers països.  

Com hem obtingut les seves dades?  

Les dades personals que tractem en RENATA FERNANDEZ YMBERNON procedeixen de: El mateix interessat.


Les categories de dades que es tracten són:

• Dades identificatives.
• Adreces postals i electròniques.

3. Tractament de les dades del personal  

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En RENATA FERNANDEZ YMBERNON tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de Gestió de personal; formació; prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions.

No es van a prendre decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.  

Per quant de temps conservarem les seves dades?  

Mentre es mantingui la relació laboral amb l'entitat i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.  

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?  

L'indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

• Execució d'un contracte: Gestió de personal i formació
• Compliment d'una obligació legal: Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions  

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

• Administració Tributària, Seguretat Social i Mútua, amb la finalitat de Compliment de les obligacions legals
• Bancs i entitats financeres, amb la finalitat de Realitzar el pagament de les nòmines
• Fundació estatal per a la formació en l'ocupació (Fundae), amb la finalitat de Realitzar la gestió dels cursos bonificats

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en RENATA FERNANDEZ YMBERNON procedeixen de:
El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

• Dades identificatives.
• Informació comercial.
• Dades econòmiques.

Es tracten les següents categories de dades especials: salut  

4. Tractament de les dades de proveïdors  

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?  

En RENATA FERNANDEZ YMBERNON tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats, així com de les persones de contacte

No es van a prendre decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.  

Per quant de temps conservarem les seves dades?  

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s'escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.  

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

• Execució d'un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats, així com de les persones de contacte

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

• Administració Tributària, amb la finalitat de Complir amb les obligacions legals
• Entitats financeres, amb la finalitat de Realitzar els pagaments corresponents

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en RENATA FERNANDEZ YMBERNON procedeixen de:
El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

• Dades identificatives.
• Adreces postals i electròniques.  

5. Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball  

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En RENATA FERNANDEZ YMBERNON tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal d'Gestionar els Curriculum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal

No es van a prendre decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.  

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Dos anys des de l'última interacció

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

L'indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

• Consentiment de l'interessat: Gestionar els Curriculum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en RENATA FERNANDEZ YMBERNON procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

• Dades identificatives.
• Adreces postals i electròniques.
• Informació comercial.

6. Tractament de les dades de contacte  

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En RENATA FERNANDEZ YMBERNON tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de Gestió de les dades de contacte dels interessats per enviar comunicacions del seu interès o contactar amb ells

No es van a prendre decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

L'indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

• Consentiment de l'interessat: Gestió de les dades de contacte dels interessats per enviar comunicacions del seu interès o contactar amb ells

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.  

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en RENATA FERNANDEZ YMBERNON procedeixen de:
El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

• Dades identificatives.
• Adreces postals i electròniques.  

III. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES DADES?  

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en RENATA FERNANDEZ YMBERNON estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.  

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, RENATA FERNANDEZ YMBERNON deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.  

IV. COM POT EXERCIR ELS SEUS DRETS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES?  

En qualsevol moment vostè pot revocar el seu consentiment i / o exercir els seus drets en matèria de protecció de dades enviant un correu a renata@renatahostesses.com amb l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES". Podrem demanar-li una còpia del seu DNI o document oficial alternatiu per identificar-lo.